Nox APP Player 6.5

Nox APP Player 6.5

Nox APP Player – 297,1MB – Shareware – iPhone Windows
Cách mới và tốt nhất bao giờ hết để chơi trò chơi điện thoại di động trên máy tính

Tổng quan

Nox APP Player là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Nox APP Player.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.833 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Nox APP Player là 6.5, phát hành vào ngày 18/11/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 6.5, được sử dụng bởi 14 % trong tất cả các cài đặt.

Nox APP Player đã chạy trên hệ điều hành sau: iPhone/Windows. Tải về tập tin có kích thước 297,1MB.

Nox APP Player Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Nox APP Player!

Cài đặt

người sử dụng 3.833 UpdateStar có Nox APP Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Nox APP Player
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại